Visita Pastoral del Sr. Bisbe a la parròquia La Divina Pastora, de Vinallop

diumenge 22 de maig de 2016

 

Celebració de la Missa Estacional i confirmacions