Visita pastoral del Sr. Bisbe
a la parròquia l’Assumpció de Maria
de Traiguera

dies 10 i 13 de desembre de 2017