Visita pastoral del Sr. Bisbe a la parròquia
Santa Bàrbara, de Santa Bàrbara

dies 24, 28 i 30 d’abril de 2017

Crònica