Visita pastoral del Sr. Bisbe
a la parròquia Sant Rafel Arcàngel
de Sant Rafel del Riu

dies 21, 23 i 25 de febrer de 2018

Pregària de benvinguda

Saluda al Sr. Alcalde

Visita a l’escola

Trobada amb els diferents grups parroquials

Missa estacional

Visita als malalts