Visita Pastoral del Sr. Bisbe a les parròquies Sant Jaume, de Tortosa
i Sagrat Cor de Jesús, del Raval de Crist

del 2 al 8 de juny de 2016

Missa Estacional. Parròquia Sant Jaume
Diumenge 5 de juny
06-05 V P Sant Jaume- Remolins

Missa Estacional. Parròquia Sagrat Cor de Jesús
Dissabte 4
de juny
06-04 VP Raval de Cristo

Universitat Rovira i Virgili. Trobada amb els alumnes que cursen la DECA, dijous 2 de juny