Visita Pastoral del Sr. Bisbe a la parròquia Sant Blai, de Tortosa

del 13 al 19 de juny de 2016