Visita pastoral del Sr. Bisbe
a la parròquia la Purificació de Maria
de la Salzadella

diumenge, 4 de març de 2018

Celebració de la Missa estacional