Visita pastoral del Sr. Bisbe
a la parròquia Sants Joans, de Rosell

del 16, 17, 19 de febrer i 11 de març de 2017

visita al Sr. Alcalde i signatura al llibre d’honor

01-Ajuntament (6)

Celebració de l’Eucaristia al Respir

Visita a les escoles

Grups parroquials: joves de confirmació, nens de comunió i postcomunió i els seus catequistes, grups d’Acció Catòlica i Sagrat Cor de Jesús

Visita als malalts

Missa estacional

Visita a Bel

Crònica