Visita pastoral del Sr. Bisbe a la parròquia
Sant Joan Baptista, de Rasquera

26 i 30 d’octubre de 2016