Visita pastoral del Sr. Bisbe a les parròquies
Sant Ramón i Sant Josep, de l’Aldea

8 i 11 d’octubre 2016