Visita pastoral del Sr. Bisbe a la parròquia
Sant Bartomeu, de la Sénia

dies 26, 28 i 30 de maig i 17 de juny de 2017

Crònica