Visita pastoral del Sr. Bisbe a la parròquia Sant Llorenç
de La Galera

dies 20 i 23 de setembre de 2017