Visita Pastoral del Sr. Bisbe a la parròquia Sant Francesc, de Jesús

del 3 al 13 de maig de 2016

 

Visita a l’hospital de la Santa Creu. Dimecres 11    (enllaç a consolacion.org)

Visita a la Casa Mare de les germanes de la Consolació. Dilluns 9    (enllaç a consolacion.org)

Missa Estacional i confirmacions. Diumenge 8