Visita Pastoral del Sr. Bisbe a la parròquia Sant Martí, de Ginestar

Celebració de la Missa estacional
dissabte 29 d’octubre de 2016