Visita Pastoral del Sr. Bisbe a la parròquia Sant Crist de la Catedral, de Tortosa

Missa Estacional, 30 d’abril de 2016