Visita pastoral del Sr. Bisbe
a la parròquia l’Assumpció de Maria, d’Amposta

del 21 al 26 de febrer