Missa Estacional en la parròquia 
"Sant Joan Baptista"