Visita al centre de dia de la 3a edat – divendres, 23 de gener


Celebració ecumènica –
divendres, 23 de gener

01-24 Pregària Ecumènica


Missa Estacional i Confirmacions –
dissabte, 24 de gener