Visita Pastoral del Sr. Bisbe a les parròquies de la Tinença de Benifassà:
sant Jaume
de Coratxar, l’Assumpció de Maria del Boixar, sant Llorenç de Castell de Cabres,
el Salvador de Ballestar, sant abdon i sant Senén de Fredes i l’Assumpció de Maria de la Pobla de Benifassà.

26 de juliol, 1, 2 i 15 d’agost de 2015