El Sr. Bisbe visita els alumnes de 2n de batxillerat
del col.legi diocesà Sagrada Família

Tortosa, 22 de gener de 2018

Crònica