El Sr. Bisbe visita la Casa d’Acollida
i comparteix unes hores amb la comunitat religiosa i els usuaris

Tortosa, 18 de desembre de 2017

Crònica