Missa a la basílica de Sant Pau extramurs  –  7 març

Pontifici consell per a la cultura  –  7 març

Congregació per als instituts de vida consagrada i les societats de vida apostòlica  –  6 març

Missa en la basílica de Sant Sebastià  –  6 març

Congregació per a la doctrina de la fe  –  6 març

Missa de dimecres de Cendra a la basílica de Santa Sabina  –  5 març

Rés de vespres a la basílica de Sant Joan del Laterà  –  4 març

Pontifici consell per als laics  –  4 març

Ponfitici consell de mitjans de comunicació  –  4 març

Celebració de l’Eucaristia a la basílica de Sant Pere  –  4 març

Congregació dels Bisbes  –  4 març

Pontifici consell per a la promoció de la nova evangelització  –  3 març

Pontifícia congregació per al clergat – 3 març