VIIè Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de Setmana Santa

Tortosa, 6, 7 i 8 febrer de 2015