Serventes de Jesús de la Caritat – Tortosa

Superiora: Sor Rosario Iglesias Bajo
Activitat: Acompanyament de malats
Fundació: 1896
Capellà: Mn. Enrique Aymerich Polo
Adreça: C/ Cervantes, 19
43500 – Tortosa
Telèfons: 977.440.780
e-mail: siervasdejesustortosa@hotmail.com