Casa d’Acollida – Tortosa

Activitat: Acollida de transeünts i pastoral del barri
Fundació: 1995
Adreça: Carreró Tras Puríssima, 6  –  43500 Tortosa
Telèfons:
Fax:
977.441.168 (comunitat)
977.443.136
(casa d’acollida)
e-mail: fc.xiprer@hijascaridadee.org