Jurament de càrrecs a la Vicaria episcopal per a la Causa dels Sants

Tortosa, 12 de desembre 2014