Celebració del Via Creu

Calvari de Tortosa, 30 de març de 2018
Divendres Sant

Crònica