Celebració del Via Creu

Calvari de Tortosa, 14 d’abril de 2017
Divendres Sant

Crònica