Calvari de Tortosa
Divendres Sant, 3 d’abril de 2015