Celebració de la Vetlla Pasqual

Tortosa, Catedral de Santa Maria de l’Estrella, 31 de març de 2018
Dissabte Sant

Homilia
Crònica