Vetlla Pasqual

Catedral de Tortosa, 15 d’abril de 2017
Dissabte Sant

Crònica
Homilia