Trobada de delegats de missions de les diòcesis amb seu a Catalunya

Vic, del 31 d’agost al 2 de setembre de 2015