El dissabte 1 de febrer ens reunirem al Centre Sant Enric d’Ossó, a Jesús, les religioses de la Diòcesi amb Mn. Ramon Labernié, Delgat episcopal de la Vida Consagrada. El motiu de la trobada va ser la celebració de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el diumenge 2 de febrer, coincidint amb la festa de la presentació del Senyor al Temple. Aquest any el lema de la Jornada ha estat “La vida consagrada amb Maria, esperança d’un món sofrent”.

Mn. Ramon va llegir la Carta dominical del Sr. Bisbe i a continuació va presentar el “Fòrum de la Vida Religiosa a Catalunya”, convocat per aquest any per la URC (Unió de Religiosos de Catalunya.) La convocatòria coincideix amb esdeveniments d’especial rellevància: la celebració del 25è aniversari del Congrés de la Vida Religiosa de Catalunya, el 40 aniversari de la constitució de la URC i el 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Amb el Fòrum es pretén renovar l’impuls que van representar aquestes iniciatives destacades en la vida religiosa. Després de un petit diàleg sobre el Fòrum i aspectes pastorals de la diòcesi, un temps d’oració i berenar. La trobada va ser un moment d’informació i fraternitat que ens va esperonar a continuar fent camí intercongregacional i diocesà.

  1. Cristina Martínez, stj