XXXV Trobada d’animadors de cant per a la Litúrgia

Parròquia Sant Bartomeu Apòstol, de La Sénia, 22 i 23 d’octubre de 2016

Crònica