Els dies  6, 7 i 8 de juny, va tenir lloc a la Capella del Santíssim de la Catedral, el Tridu en honor al Sagrat Cor de Jesús. El primer dia el presidí  mossèn Josep Ma Membrado, rector de la Parroquia del Sant Crist de la Catedral i els altres dos dies mossèn Gerard Reverté.

1. 1er. dia. Tridu Cor de JesúsEl primer dia com tots els altres  s’inicià amb el rés del Rosari.  A continuació l’Eucaristia, amb el cant d’entrada: “Glòria a Vós o Crist Senyor”.  Les lectures de la missa foren del dia de la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. La primera lectura,  Os11,1.3-4.8c-9, “Això diu el Senyor: “Quan  Israel era un noi, me’l vaig estimar…”La segona lectura Ef 3,8-12.14-19:” Déu m’ha concedit la gràcia d’anunciar al altres pobles les riqueses insondables del Crist”. Després de l’Al·leluia es proclamà l’Evangeli: Jn 19,31-37: “Però quan arribaren a Jesús, s’adonaren que ja era mort,…un soldat li donà una llançada al costat i, a l’instant en sortí sang i aigua”

Mn. Membrado en l’homilia ens digué:  Com cada any celebrem el Tridu en honor del Sagrat Cor de Jesús.  Ens endinsem en la tendresa de Déu vers els homes. El cor és símbol de la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre. En el nostre món tan ple de dolor i d’odi és molt bo girar la mirada cap el Cor de Jesús i  Ell ens dóna pau. Vaig a remarcar dos punts:

-1er. El convenciment que tota la grandesa de Déu la trobem en Jesús i els qui millor la poden entendre són els senzills. Ell no està allunyat dels homes, és un home entregat por amor i acabà clavat a la creu per salvar-nos.  “T’enalteixo, Pare,… perquè has revelat als senzills tot això que has amagat al savis i als entesos. Sí Pare, així t’ha plagut de fer-ho”. Els importants i creguts no poden entendre que Déu s’humiliï  fins a fer-se home.

-2n: “Veniu a mi els qui esteu cansats i afeixugats” Jesús invita tots els homes, però especialment als qui com ell, no busquen ser servits sinó servir; que són capaços de perdre  avantatges i privilegis per seguir-lo. Aquest camí, és el que porta al goig de trobar-se amb Crist. En ell podem reposar perquè es “benèvol i humil de cor”. Que l’Eucaristia d’avui ens apropi a Jesús i, ens faci estimar com ell estimava.

A la comunió vam cantar : «Cantemos al  amor, de los amores» Al final de la missa vam tenir una  estona d’adoració al Santíssim. En una petita reflexió Mn Membrado digué: El sagrament de l’altar i el sagrament del germà són un únic sagrament. No podem restar emocionats mirant  la custòdia i oblidar-nos dels altres. Jesús es va posar a rentar els peus dels deixebles. Intercalant estones de silenci i de pregàries va finalitzar la celebració, amb el cant : “Anunciaremos tu reino, Señor”

El dia vuit, segon dia del Tridu, després del Rosari va presidir la celebració, mossèn Gerard Reverté.  Amb el cant: “Germans hem arribat dels quatre punts de l’horitzó” s’inicià l’Eucaristia. La primera lectura Fl 2,1-11: «Tingueu el mateixos sentiments que heu vist en Jesucrist». El salm 138: «Us dono gràcies per haver-me fet tan admirable». L’Evangeli,  Lluc 10,25-37: « … Però un samarità que viatjava per aquell indret, quan arribà i el veié, se’n compadí, s’hi acostà…»

davEn l’homilia Mn. Gerard ens digué: Primer agrair-vos haver-me convidat a celebrar dos dies del Tridu del Sagrat Cor de Jesús. La primera lectura de Sant Pau als cristians de Filips  ens diu:  “Tingueu els mateixos sentiments del Crist», aquestes paraules són la clau de la Festa del Sagrat Cor. Jesús s’encarna, es fa home, «Ell que era de condició divina, no va voler guardar gelosament la seua igualtat amb Déu, sinó que s’abaixà fins  a acceptar la mort i una mort en creu»

El nostre cor ha d’estar unit al seu, per tenir els mateixos sentiments de Crist: fortalesa d’ànima, amor que consola, dons de l’Esperit, afecte entranyable i compassió. Mireu els altres amb humilitat i considereu-los superiors a vosaltres. Que ningú en guiï buscant els propis interessos, sinó pel bé dels altres. El salm ens recorda com som d’estimats de Déu, per això podem dir «Us dono gràcies per haver-me fet tan admirable» Això no  ens ha de donar un sentit de superioritat, sinó de servei. Ens creiem que el Senyor està amb nosaltres i que ens mira amb ulls de Pare misericordiós?

L’Evangeli ens presenta la paràbola del bon samarità. Els sacerdots i els levites es guien per la llei i pensen que es contaminaran si el toquen. Miren els seus propis interessos, en canvi el samarità li dóna un amor que consola, se n’ocupa, el posa sobre la seua cavalcadura, el porta a l’hostal  i en té cura. També Jesús es compadeix sempre de tots els necessitats, es compadeix de nosaltres.  Nosaltres també hem de mirar els altres amb la mirada de Jesús. Hem d’apropar-nos al que sofreix. La misericòrdia no s’exerceix des de la  distancia, sinó patint amb l’altre: i amb accions precises «Li embena les ferides, el puja a la cavalcadura, se n’ocupa»

A l’ofertori es cantà: «No fixeu els ulls, en ningú més que en ell»i, en la Comunió: «Vós sou, Senyor el pa del Cel, partit per salvar el món…»En finalitzar la missa un temps d’Adoració al Santíssim amb estones de silenci i pregàries.

7. 3er. dia. Tridu Cor de JesúsTercer dia: Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. Després del rés del Rosari començà l’Eucaristia presidida per Mn. Gerard Reverté, acompanyat per Mn. Josep Ma Membrado. El cant d’entrada fou: « Germans, hem arribat dels quatre punts, de l’horitzó…» Mn. Gerard inicià la celebració dient que  el culte al Sagrat Cor o a la Divina misericòrdia,  no és una devoció, sinó que és un fet nuclear. No pot ser optatiu, ha d’impregnar tota la nostra vida. Que en primera lectura  Osees ja ens mostra com n’és de tendre l’amor de Déu pel seu poble: «me’l vaig estimar, l’agafava pels braços…» Aquest  és l’amor de Déu. Ens agafa als seus braços en els  nostres moments difícils

Les lectures del dia: Os11,1.3-4.8c-9, Això diu el Senyor: “Quan  Israel era un noi, me’l vaig estimar…”: La resposta del salm va ser; «Cantant de goig, sortirem a busca l’aigua, de les fonts de salvació»  La segona lectura Ef 3,8-12.14-19:“Déu m’ha concedit la gràcia d’anunciar al altres pobles les riqueses insondables del Crist”. A continuació es cantà l’al·leluia. L’Evangeli: Jn 19,31-37: “Però quan arribaren a Jesús, s’adonaren que ja era mort… un soldat li donà una llançada al costat i, a l’instant en sortí sang i aigua”

A l’homilia, Mn Reverté ens va dir que Jesús encarnat, fet home, és clau per entendre aquesta festivitat. Os. ens mostra com n’és de gran l’amor de Déu en aquestes belles comparacions»: «Jo mateix vaig ensenyar  a Efraïm a caminar i l’agafava pels braços…» També en nosaltres Déu ha  fet moltes coses per amor. El salm ens recorda que hem de publicar per tota la terra les grandeses del Senyor. En la segona lectura Sant Pau diu: « Que el Crist habiti per la fe en els vostres cors, que visqueu fermament arrelats en l’amor, i així pugueu comprendre, que n’és d’ample, llarg, alt i profund l’amor de Crist» Només si l’experimentem, podem després, «publicar-ho per tota la terra» Per donar testimoni hem d’haver-lo experimentat en la nostra carn i el nostre cor.

De l’evangeli aprofundirem en dues frases: La primera en la sang i l’aigua que van sortir del costat de Jesús, signe del sagraments. Els sagraments han de ser moments de trobada en el Déu de misericòrdia. La segona: « Miraran a aquell que han traspassat». Com el mirem? Com mirem els altres crucificats de la terra? Amb quin cor, amb el nostre o amb el de Crist? Que l’amor al Cor de Jesús, no sigue una devoció, sinó una senyal de la nostra identitat de fe i de vida. De nosaltres depèn fer realitat el que diu  el Salm: “Que ho publiquen per tota la terra”.

A l’ofertori vam cantar: «No fixeu els ulls, en ningú més que en ell» i a la comunió, «Jesucrist ens ha estimat»

Després de la missa l’Adoració al Santíssim preparada pels membres de l’Apostolat de l’Oració.

Abans de acomiadar-nos vam cantar l’Himne de l’Apostolat de l’Oració: «Por el triunfo del  Reino de Cristo, por la paz en un mundo mejor.… ¡Ven a triunfar Cristo Rey!»

El Tridu ha estat un moment de gràcia. Tots hem marxat molt contents disposats  a esforçar-nos per portar als germans, el goig que hem sentit aquests dies. Donem-ne gràcies al Senyor.

                                                                   Ma Eva Morelló Culubret
Presidenta de l’Apostolat de l’Oració