El dissabte, 25 de juliol, es celebrà a les 20’30 hores, una Eucaristia d’acció de gràcies i petició al Senyor per a que ens guarde de la pandèmia del coronavirus que tant amenaça la humanitat. El lloc de la celebració fou a la plaça dels Dolors de Tortosa, organitzada per la Confraria del Sant Crist de la Puríssima, imatge a qui els tortosins i tortosines tenim una gran devoció. Es venera a l’església de la Puríssima, ubicada al convent de la Puríssima Concepció Victòria de Tortosa, fundat pel bisbe Veschi, on reposen les seves despulles. La imatge del Crist és una obra de la primera meitat del segle XVII, atribuïda al frare franciscà Humili de Petralia (Giovanni Francesco Pintorno), nascut a Petralia Soprana (Itàlia). Va portar-la a Tortosa, Giovanni Battista Veschi, qui fou bisbe de la nostra diòcesi.

Celebrà l’Eucaristia Mn. Isaïes Riba, Prior de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima. S’oferí pels confrares que ja han passat a la Casa del Pare i pels qui han estat víctimes del coronavirus. Hi eren presents, la Sra. Meritxell Roigé, alcaldessa de la ciutat i alguns regidors, el Sr. Ferran Bel, diputat al Parlament, la presidenta de l’Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta, Mabel Marcos, la Sra. Cinta Fontanet, secretària de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima i presidenta de l’agrupació de confraries, membres de la Junta i confrares i un bon nombre de tortosins. En total ens vam aplegar unes dues-centes persones. També van participar de la celebració la “Banda de bombos i tambors del Sant Crist de la Puríssima”.

Abans de la Missa, la Colla “Lo Golafre” va interpretar “Tu, has venido a la orilla”.  S’inicià la celebració amb una salutació a tots els presents a càrrec del confrare Sr. Tomàs Serrato, qui  agraí la celebració de l’Eucaristia en acció de gràcies per l’ajuda que el Sant Crist ens ha donat i estem segurs que ens seguirà ajudant. En temps de pandèmia sempre ha sortit pels carrers de la nostra ciutat per protegir-nos.

Les lectures foren proclamades pels membres de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima. La primera del Llibre dels Nombres ( Nm 21,4b-9 ). Al Salm responsorial 77 anàvem intercalant: “Cantem amb veu exultant el nom del Senyor”. La segona lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips ( Fl 2, 6-11) i després del cant de l’Al·leluia, Mn. Isaïes proclamà l’Evangeli segons sant Joan ( Jn 3, 13-17)

Inicià l’homilia saludant els assistents a la celebració, especialment els membres de la Confraria. Hem escoltat en la primera lectura: “… Moisès pregà pel poble i el Senyor li digué: Forja una imatge d’aquestes serps i posa-la en forma d’estendard. Els qui hauran estat picats, si la miren, salvaran la vida…” Estem passant uns moments difícils, ens digué Mn. Isaïes. Ens hem congregat al voltant de l’altar per a que tots nosaltres, en aquest temps de pandèmia, siguem alliberats. No són serps les que ens estan atacant, però sí un virus que està amenaçant la humanitat. Però el Fill de l’Home ha de ser enlairat per a que tothom tingue vida eterna.  No hem de mirar aquesta pandèmia del coronavirus com un càstig, ja que Déu ha estimat tant el món que ens ha donat el seu Fill. El Sant Crist porta una corona d’espines, i si el mirem en confiança, serem salvats. Senyor, no mireu la humanitat pecadora, sinó la fe de l’Església. Quantes vegades hem sentit dir que les religioses de clausura, amb la seua pregària constant,  són el parallamps de la justícia Divina. Tinguem fe i esperança que l’oració tot ho pot. Avui preguem especialment per la nostra ciutat de Tortosa, ja que aquí i ara ens fem portaveus dels nostres conciutadans. Que el Senyor ens mire amb ulls de misericòrdia i ens lliure de la COVID-19. Fem el propòsit de ser millors i demanem-li al Sant Crist de la Puríssima que ens proteigeixi. Donem-li gràcies per tota la seua ajuda i diguem-li: Si vols, Senyor, em pots guarir.

Tot seguit es van fer les pregàries, demanant de manera especial pels malalts a causa de la pandèmia i per les víctimes. A l’ofertori va actuar la “Banda de bombos i tambors del Sant Crist de la Puríssima”. Després de la Comunió, Cinta Fontanet i un jove de la Banda van cantar: “Em dones força, per sempre et vull amb mi”.

Abans de la benedicció final de la Missa, la Presidenta de la Confraria ens adreçà unes paraules d’agraïment. En primer lloc al Sant Crist de la Puríssima perquè sempre ens ha ajudat, ens ajuda i ens ajudarà i a Mn. Isaïes per celebrar l’Eucaristia. També va tenir un record per la M. Margarita molt estimada per la seua bondat, i a qui  moltes vegades li havíem sentit dir: “Pel Sant Crist passen moltes de les penes de la ciutat de Tortosa i de la comarca”. Fa uns dies quan vam veure que estaven restaurant la Mare de Déu de la Cinta, vam constatar que els restauradors havien tingut i tenien a les seus mans dues imatges molt preuades per als tortosins: El Sant Crist de la Puríssima i la Mare de Déu de la Cinta, la nostra patrona.

Després  de donar Mn. Isaïes la benedicció final, vam cantar els goigs del Sant Crist i tot seguit una veu potent va exclamar per tres vegades: Visca el Sant Crist de la Puríssima! Amb un fort aplaudiment s’acabà la celebració.

Maria Joana Querol Beltrán