Celebració de la festivitat de Santa Teresa d’Àvila
al col.legi Santa Teresa

Tortosa, 15 d’octubre de 2018

Crònica