Mons. Enrique Benavent Vidal, Bisbe de Tortosa
presdeix la festa de Sant Miquel Arcàngel en la residència diocesana d’ancians

Tortosa, residència Sant Miquel Arcàngel, dilluns 30 de setembre de 2019

Crònica