El passat diumenge dia 11 de febrer es va celebrar la missa estacional a la parròquia de  Morella, va ser el primer acte de la visita pastoral a la parròquia perquè la resta d’activitats programades van haver de ser ajornades per causa del mal temps.

En cloure l’Eucaristia es va realitzIMG_8208ar la signatura del conveni per la restauració de la façana dels Apòstols de la Basílica-Arxiprestal. L’acte de lla signatura es va portar a terme per part del nostre bisbe, Exm. i Rvdm.. Enrique Benavent, pel M. Hble. Sr. Ximo Puig, president de la Generalitat i per l’Il·lm. Sr. Rhamsés Ripollès, alcalde de la localitat.

Abans de la signatura es van explicar les característiques tècniques del projecte de restauració i dels estudis realitzats per decidir la millor forma de procedir a la restauració en cada un dels llocs en funció de les patologies que s’han observat. El primer en prendre la paraula va ser l’arquitecte Vicente Dualde, com a responsable de la redacció del projecte (memòria, annexos i plec de condicions).

Com a pas necessari per a redacció del projecte s’havia de fer un estudi de la situació en cada una de les parts de la façana, que es va realitzar amb la coordinació de l’IVACOR (Institut Valencià de Conservació i Restauració) i l’IRP de la UPV (Institut Universitari de restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València). En representació de l’IVACOR va prendre la paraula un dels seus tècnics que va explicar amb deteniment el projecte d’investigació i intervenció que han realitzat en relació a les IMG_8204policromies, carreus, escultures i morters. El llarg procés va tenir quatre parts que es van desenvolupar a llarg de l’any passat, començant amb una inspecció visual “in situ” i acabant amb el disseny de la metodologia d’intervenció. Intervenció que serà força complicada pels problemes derivats de la climatologia i l’acció antròpica.

Abans de la signatura van prendre la paraula el tres signants del conveni, que van remarcar la importància que té el projecte per la recuperació d’una de les obres més importants del patrimoni històric valencià a l’època del gòtic.

Amb la signatura del conveni ja es pot procedir a la realització del projecte de restauració, que té un pressupost total de 830.000€ i un període de realització d’un any perquè vegem la portalada amb tot el seu esplendor.

Eduard Blasco