Durant l’Edat mitjana, els monjos, amb Sant Benet com a capdavanter, declarat “Pare d’Europa”, van ser els educadors i guies espirituals i culturals d’Europa, més que res perquè des dels monestirs van anar evangelitzant i educant culturalment els pobles germànics, contribuint més que ningú a l’edificació de l’Europa cristiana. En qualsevol manifestació de la vida medieval s’hi veu l’empremta del cristianisme, perquè l’Església va llaurar a fons durant aquests segles.

Deixant els monastirs, la vida religiosa encara tindrà un nou desenvolupamen a l’Edat Mitjana. En efecte, els ordes mendicants representen una nova primavera: els principals són els franciscans i els dominics. La seva característica és la pobresa i la predicació ambulant, “de fira en fira, de mercat en mercat”, fent-se així presents enmig de les ciutats. Ja no viuen apartats sinó que els convents só02-25 Seguint les petjades del nostre Patró3n presents al bell mig o al costat de les ciutats mercantils.

La Parròquia de Sant Francesc, de Jesús, seguint les petjades del seu Patró, ha volgut fer-se present en la XXIII Fira de l’Oli i II de la Garrofa, que es van celebrar a Jesús del 23 al 25 de febrer, administrant el sagrament de la Santa Unció als malalts i a la gent gran, remarcant d’aquesta manera el valor simbòlic i espiritual de l’oli. Donat aquests valor, no és estrany que Jesús volgué escollir l’oli com a matèria d’alguns dels sagraments. El divendres, dia 23, hi hagué una estona de pregària com a preparació i el diumenge, dia 25, l’administració del sagrament a l’església. Els malalts que no van poder venir a l’església la van rebre a casa. Durant e02-25 Seguint les petjades del nostre Patró1ls dies de la Fira, el temple parroquial va estar  obert tot el dia

Si la principal característica dels franciscans és l’esperit de pobresa, Mans Unides i Missions tenien el seu estand a l’entrada del Centre Parroqual, venent camisetes i productes  del tercer món: cafè, sucre, cacau, xocolata …

Mossèn Paco