La comunitat parroquial de Vinebre, en el dia que celebràvem la Festa de Jesucrist, Rei de tot el món, vam unir-la a la Festa de Santa Cecilia.

Poble petit però en ganes de celebrar aquesta festa, que fa que les celebracions parroquials, tinguin un sentit de comunitat, de pregària i de compromís.

Després de la Missa, cantada, vam continuar amb un sopar per unir més la nostra amistat i el nostre compromís com a comunitat parroquial i com a poble.

Mn. Jordi Centelles Llop
Rector de Vinebre