Festa de Sant Miquel Arcàngel
en la residència diocesana d’ancians

Tortosa, 29 de setembre de 2015

Crònica