Solemne Eucaristia en la festivitat de Sant Francesc d’Assís

Monestir de Santa Clara – Tortosa, 4 d’octubre de 2015