El Sr. Bisbe presideix l’Eucaristia en la festa de
Sant Enric d’Ossó i Cervelló

Casa Mare de la Companyia de Santa Teresa de Jesús
divendres 25 de gener de 2019

Crònica