Festivitat de Sant Sebastià
i celebració dels 600 anys de l’arribada de la relíquia del sant a la ciutat de Vinaròs

ermita de Sant Sebastià, dimecres 20 de gener de 2016