Retorna al Bisbat de Tortosa una part del retaule renaixentista
dedicat al tabernacle de la Reserva del Santíssim

Palau episcopal, divendres 11 de maig de 2018

Nota de premsa
Crònica