Mons. Enrique Benavent Vidal, Bisbe de Tortosa
presideix les jornades de les delegacions de missions de la Tarraconense

com a Bisbe responsable d’aquest àmbit

Tiana, 28 i 29 de gener de 2019

Crònica