Mons. Enrique Benavent Vidal, Bisbe de Tortosa
presideix la reunió de delegats de Missions de la CET

Vic, 4 i 5 de febrer de 2020

Crònica