Reunió de delegats i arxiprestes

Jesús, centre d’espiritualitat Sant Enric d’Ossó, 23 de gener de 2018