El dia 6 d’octubre, a les 11 hores, va tenir lloc al Seminari, la primera reunió de curs del Consell Pastoral Diocesà, sota la presidència del Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal. Després del rés comunitari de Tèrcia de la Litúrgia de les Hores, el Sr. Bisbe saludà els membres del Consell i els donà les gràcies per la seua assistència, ja què són una ajuda per a prendre el pols de la vida pastoral de la diòcesi. En la vida de l’Església hem de veure signes d’esperança i es constata que són molts els qui treballen amb tota la il·lusió. Hi ha llocs que es veuen més els fruits que en altres, però hem de col·laborar sense defallir, independentment de la resposta de la gent, complint sempre la nostra missió amb convicció i, potenciant la vida de l’Església a fi que les persones coneguen més Jesucrist i l’estimen. Aprofitem les reunions de principi de curs del Consell Pastoral Diocesà per veure la programació de tot el curs i reflexionar junts sobre les diferents activitats pastorals programades.

Després d’aprovar l’Acta de la reunió anterior, Mn. Ivan Cid Pegueroles, delegat de la Pastoral de Joventut, va fer una revisió de l’Aplec de l’Esperit celebrat aquest any a la nostra diòcesi els dies 19 i 20 de maig, amb motiu de la festa de la Pentecosta. Aquest any es va celebrar el primer dia a Tortosa i el segon a Sant Carles de la Ràpita. Aquesta trobada la convoca cada quatre anys la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), mitjançant les delegacions diocesanes de la Pastoral de Joventut El lema d’enguany fou: “Crist és la Vida”. Mn. Ivan comentà que la valoració de l’Aplec és molt positiva. Hi van col·laborar dos-cents voluntaris i trenta sis parròquies. A continuació s’obrí un diàleg entre els membres del CPD i la conclusió final respecte l’Aplec de l’Esperit fou molt bona.

A continuació el Sr. Vicari General, Il·lm. José Luís Arín, presentà l’Agenda Diocesana per al curs pastoral 2018-19, on estan reflectides per mesos i dies, totes les realitats apostòliques de la diòcesi. Amb un testimoniatge humil i sincer, digué Mn. Arín, es veuen a l’Agenda les activitats que es duran a terme al llarg del curs, observant quines són més vives i quines caldria potenciar-les  més.

L’altre punt tractat fou seguir treballant les “Orientacions Pastorals per a créixer en la comunió diocesana”. Concretament aquest curs incidirem en el 2on objectiu: “Potenciar les estructures per a la transmissió de la fe” i veure quines accions cal fer per a que no sigue només un bon desig. Ens digué  el Sr. Bisbe que s’han de potenciar tot el que és fonamental. Per exemple Càritas a nivell diocesà està ben consolidada, tanmateix respecte la catequesi s’haurien de potenciar les trobades formatives de catequistes, tenint cura de les jornades diocesanes, però també a nivell arxiprestal.

Finalment, el Sr. Agustí Castell Maura, Director de Càritas Diocesana, ens parlà del “2on Pla Estratègic” en el qual destacà cinc eixos: 1) Càritas a les parròquies són grups que formen part de Càritas Diocesana. 2) Els grups de Càritas són persones que acullen, posant més interès en com tractar la gent, escoltant-la i acompanyant-la, que donant-los una bossa de menjar. 3) Acompanyament als voluntaris, oferint-los sobretot formació. 4) S’han d’acompanyar mútuament les persones que estan a Càritas. Com s’escolten? Com s’ajuden? 5) Gran  transparència en totes les activitats que es porten a terme.

Després del rés de l’Angelus ens vam acomiadar fins la propera reunió del CPD

     Maria Joana Querol Beltrán
Secretària del Consell Pastoral Diocesà